Leefgebieden creëren

Bij de naam Hülskens wordt in de eerste plaats gedacht aan de winning en verwerking van zand en grind. Dat doen we met trots, maar wij doen nog veel meer. Tot de kernactiviteiten van onze groep behoren:

  1. projectontwikkeling
  2. de winning en verwerking van zand en grind
  3. de productie van stortbeton
  4. de productie van prefab-betonelementen en bouwstaal
  5. de controle en logistiek van bouwstoffen
  6. de waterbouw
  7. het aanbieden van geschikte verzekeringsoplossingen aan de bouw- en bouwstofindustrie.

Onze maatschappelijke betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij de nieuwbouw van bruggen en sluizen, het herstel van rivieren in natuurlijke staat, de verbetering van de hoogwaterbescherming of de realisatie van natuur- en recreatiegebieden. Kort gezegd: wij creëren leefgebieden.

Het succesverhaal van een familiebedrijf

De Hülskens Groep is eind 19e eeuw door Gerhard Hülskens, Conrad Krieger en Dietrich Kuckelmann opgericht. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich voornamelijk op klassieke waterbouwactiviteiten, waaronder bijvoorbeeld de instandhouding of verbetering van de bevaarbaarheid van rivieren of de aanleg van havenfaciliteiten. In de jaren 20 van de vorige eeuw kwam daar de winning en verwerking van zand en grind bij. Toen al onmisbaar als toeslagstoffen voor beton.

Zoals veel commerciële bedrijven werd Hülskens Groep zwaar getroffen door de wereldwijde economische crisis van de jaren 30 en nóg meer door de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van de oorlog ruimden wij opgeblazen bruggen op en borgen wij gezonken schepen uit de Rijn en andere vaarwegen in het Benedenrijngebied. Dit zorgde ervoor dat de economische levensader van de regio weer bevaarbaar werd.

Als gevolg van de wederopbouw van het verwoeste land groeide de vraag naar zand en grind voor de productie van beton. In de naoorlogse jaren ontwikkelde Hülskens Groep dan ook diverse winlocaties om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Na de hereniging van Duitsland hervatten wij vroegere activiteiten in het Oosten van het land en ontplooiden wij nieuw activiteiten.

Door overname van andere bedrijven en activiteiten hebben wij ons vaardighedenpakket in de afgelopen decennia verder uitgebreid. Vandaag zijn binnen de Hülskens Groep ongeveer 800 medewerkers werkzaam in de sectoren zand en grind, waterbouw, stortbeton, binnenvaart, logistiek en gespecialiseerde verzekeringen.

In de afgelopen jaren is het karakter van de zand- en grindwinning veranderd: het gaat niet alleen om het winnen van grondstoffen, maar juist óók om landschapsontwikkeling. De aandeelhoudende families worden alweer in de derde en vierde generatie vertegenwoordigd door Konrad Krieger en Werner Schaurte-Küppers als directeurs van de groep.

Natur
Hülskens Icon

ONZE UITGANGSPUNTEN

Professioneel
handelen

Bij al onze activiteiten vertrouwen wij op onze kennis en kunde die in de loop van vele jaren is opgedaan. Hiermee bieden wij onze klanten en partners de zekerheid om samen met ons hun doelen te kunnen realiseren.

Verantwoordelijkheid
nemen

Met onze bedrijfsactiviteiten ontwikkelen we fraaie landschappen. Daarbij gaan we met respect en verantwoordelijkheid om met de omgeving. Zodat onze werkzaamheden winst opleveren voor zowel mens als natuur.

Innovatie

Wij zijn trots op wat ons bedrijf heeft bereikt. Maar wij blijven ook continu zoeken naar mogelijkheden om onze producten en diensten nog verder te verbeteren.

Samenwerken

Volgens ons leidt alleen samenwerking tot succes. Daarom zijn wij trots op de prestaties van onze medewerkers en stimuleren wij trainingen en opleidingen. Zo blijven wij investeren in de toekomst van ons bedrijf.

Onze
waarden

Binnen Hülskens handelen we sinds jaar en dag op basis van deze duidelijke waarden. Ook in de toekomst houden we hieraan vast als fundament voor een succesvolle ontwikkeling van ons bedrijf.

De stand van de Rijn

U kunt volgen wat het actuele peil van de Rijn is op het meetpunt Wesel. U ziet hoe het peil zich in de afgelopen dagen en weken heeft ontwikkeld. Bijzonder is ook dat u de verwachte daling of stijging van het peil kunt zien. Nieuwsgierig? Kijk dan in ons online-peil, beschikbaar gemaakt door pegelonline.wsv.de.

Pegelstand des Rheins

Initiatief “Zukunft Niederrhein”

Het “Zukunft Niederrhein” initiatief van de middelgrote zand- en grindbedrijven die actief zijn aan de Benedenrijn en heeft als doel om de discussie over de doorontwikkeling van deze zand- en grindbedrijven te verrijken. Dit doen we met feiten en gegevens, informatie over achtergronden en door alle belangstellenden uit te nodigen om het gesprek met de regionale zand- en grindbedrijven aan te gaan.

Carrière bij Hülskens

De Hülskens Groep biedt plaats aan gemotiveerde mensen. In tal van functies kunt u zich ontwikkelen. Centraal in onze cultuur staan:

  • Zelfstandigheid
  • Vakbekwaamheid
  • Creativiteit

Verder bieden wij afwisselend werk, interessante arbeidsvoorwaarden en heeft onze organisatiestructuur korte lijnen.

Karriere bei Hülskens