Bedrijfsgegevens

Gegevens conform § 5 van de Duitse telemediawet (TMG):

Hülskens Holding GmbH & Co. KG
Hülskensstraße 4-6
46483 Wesel

Zetel: Wesel
Registratierechtbank: Duisburg HRA 7420
Btw-identificatienummer: DE 121323877

Tel. (0281) 204-0
Fax: (0281) 204-454

Hoofdelijk aansprakelijke vennoot:
Hülskens Holding Geschäftsführungs-GmbH

Zetel: Wesel
Registratierechtbank: Duisburg HRB 10881
Directeur: Konrad Krieger, Werner Schaurte-Küppers, Dr. Markus Kohl, Christian Strunk

Functionaris voor gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37, lid 7, EU-AVG:
Hülskens Holding GmbH & Co. KG
c/o René Rautenberg
Hülskensstraße 4-6
46483 Wesel

Beslechting van geschillen

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Krachtens § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet (TMG) zijn wij als dienstenverlener uit hoofde van algemene wetgeving verantwoordelijk voor de door ons op deze website aangeboden inhoud. Volgens § 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren, of om te zoeken naar omstandigheden die op illegale activiteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete rechtsschending. Bij ontdekking van dergelijke rechtsschendingen zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben.

Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn ten tijde van de koppeling gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Het is echter onredelijk om een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's te verwachten zonder concrete aanwijzingen voor een rechtsschending. Bij ontdekking van rechtsschendingen zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

Op de inhoud en werken op deze pagina's die door de website-exploitanten gemaakt zijn, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming vereist van de betreffende auteur en/of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is gemaakt worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig geïdentificeerd. Mocht u toch een inbreuk op het auteursrecht constateren, informeer ons dan hierover. Bij ontdekking van rechtsschendingen zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.